Zoeken
 • fandagen

  Kom naar de Fandagen!

  Een fandag van Kinderen voor Kinderen: daar wil jij natuurlijk bij zijn! Je ontmoet de kinderen van het Koor en er valt van alles te beleven. Bovendien gaan we lekker met elkaar zingen en swingen op de grote hits in een show van Kinderen voor Kinderen. Er zijn twee fandagen:

  26 mei 2019
  Nieuwe Luxor Theater, Rotterdam
  2 voorstellingen: om 12.00 en 15.00 uur
  [UITVERKOCHT]

  30 mei 2019
  Theater Orpheus, Apeldoorn
  3 voorstellingen: tijden volgen
  [TICKETS]

  De voorverkoop start maandag 19 november om 10.00 uur via de websites van de theaters. Pas op met het kopen van kaarten via tweedehands of doorverkoopsites want de kans bestaat dat je de kaarten nooit ontvangt of dat de kaarten ongeldig zijn.

  Veelgestelde vragen:

  Moeten ouders ook een kaartje kopen?
  Ja, alle bezoekers moeten een kaartje kopen.

  Is er een minimumleeftijd?
  De ervaring leert dat onze evenementen het leukst zijn voor kinderen vanaf 5 jaar.

  Wat houdt een Fandag precies in?
  De exacte invulling delen we later op onze website. In het kort: en zijn dans- en zangworkshops, je kan de Koorkinderen ontmoeten en er is een klein optreden. De Fandag is niet te vergelijken met een concert maar wel met een Doe-middag.

  Het lukt mij niet om kaarten te kopen, wat gaat er mis?
  Voor vragen over de kaartverkoop en de betaling kun je het beste contact opnemen met het theater.

  Ik heb al eerder kaarten kunnen kopen voor Apeldoorn, zijn die wel geldig?
  Ja. Door een technische fout ging de kaartverkoop al eerder open. Deze kaarten zijn gewoon geldig.

  Waarom is de Fandagen in Apeldoorn op een doordeweekse dag? 
  Op 30 mei is het Hemelvaart dus alle kinderen zijn vrij.

   

  Disclaimer
  Kinderen voor Kinderen Fandag is een show door en voor kinderen waar opnamen worden gemaakt. Daarom wijzen we je graag op de volgende disclaimers:

  I.Tijdens de concerten van Kinderen voor Kinderen kunnen er audiovisuele opnamen worden gemaakt. Door het bezoek aan het concert stemt de bezoeker er onherroepelijk en onvoorwaardelijk mee in dat mogelijk opnamen van hem/haar worden gemaakt. Voor zover de bezoeker in het kader van de opnamen enige intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten en/of naburige rechten, zou kunnen doen gelden, draagt de bezoeker - thans bij voorbaat - alle (huidige en toekomstige) wereldwijde, onbeperkte (intellectuele eigendoms) rechten geheel, onherroepelijk en onvoorwaardelijk over aan de Omroepvereniging BNNVARA. De Omroepvereniging BNNVARA is onbeperkt gerechtigd om de opnamen, geheel en/of gedeeltelijk, openbaar te (doen) maken, te (doen) verveelvoudigen, beschikbaar te (doen) stellen aan het publiek of anderszins te exploiteren in de meest ruime zin van het woord op elke wijze heden of in de toekomst ook bekend. Dit betekent onder meer, maar niet uitsluitend, dat Omroepvereniging BNNVARA het recht heeft om de opnamen (herhaald) uit te (doen) zenden via televisie, te gebruiken op dvd's, internet of anderszins te exploiteren. Toegang kinderen onder toezicht van een volwassene. Het is niet toegestaan om tijdens de concerten van Kinderen voor Kinderen foto's en/ of filmopnames te maken.

  II. Evenementen, opnames en voorstelling van Kinderen voor Kinderen zijn alleen toegankelijk voor volwassenen die een of meerdere kinderen c.q. minder validen begeleiden en/of tot de familie-of vriendenkring van een van de Koorkinderen behoren en/of werken bij BNNVARA. Bezoekers zijn verplicht de door of vanwege BNNVARA gegeven aanwijzingen en instructies strikt op te volgen. Indien een bezoeker dergelijke aanwijzingen en instructies niet opvolgt, dan wel indien naar het oordeel van BNNVARA de bezoeker op enigerlei wijze in strijd komt met de bij Kinderen voor Kinderen behorende normen en waarden, omgangsvormen, goede zeden, dan wel regels van fatsoen, heeft de VARA het recht de bezoeker per omgaande de verdere toegang te ontzeggen, zonder dat de bezoeker enig recht op vergoeding van het toegangsbewijs heeft. Heeft u vragen over deze bepaling, neemt u dan telefonisch contact op met de Publieks- en Ledenservice van BNNVARA, telefoonnummer 0900-0123 (geen extra kosten).